Zavolejte nám
+420 727 977 198

Zásady užívání a údržby podlahy

Informace k podlahovému topení

Teplovodní podlahové vytápění:

Před pokládkou nové podlahy musí být všechny stávající podlahoviny odstraněny. Jako dodatek ke standardní kontrole povrchu musí být proveden natápěcí protokol, jako důkaz řádného natopení a ochlazení. Řádný nátopový proces vytápěné podlahové mazaniny musí být proveden bez ohledu na roční období.

Proces vytápění podlahy:

Začátek fáze ohřívání u cementových potěrů nejdříve po 21 dnech, u anhydritových potěrů podle údajů výrobce, nejdříve však po 7 dnech.

Začátek fáze ohřívání s náběhovou teplotou 25°C, která musí zůstat 3 dny konstantní.

Zvyšování náběhové teploty každý den o 5°C až po dosažení maximální náběhové teploty.

Udržet maximální náběhovou teplotu po dobu 3 dní – bez vypnutí topení v noci.

Snižování náběhové teploty každý den o 10°C až po dosažení povrchové teploty 18°C.

Během pokládání a 3 dny po položení udržet výše uvedenou teplotu konstantní.

Po uplynutí 3 dní náběhovou teplotu pomalu zvyšovat.

Pozor!!! Teplota povrchu mazaniny nesmí být vyšší než 28°C.

Elektrické podlahové topení

Elektrický podlahový vyhřívací systém je obecně vhodný pro pokládání, pokud je zabudován do potěru nebo vrstvy betonu a neleží tedy jako fóliové topení na vrstvě betonu.

Pozor!!! Teplota povrchu mazaniny nesmí být vyšší než 28°C.

Regulovaná fóliová topení je možné použít jako podklad pro pokládání, pokud je zajištěno, že teplota povrchu nikdy nepřekročí 28°C a topný systém je uznán jako vhodný pro konkrétní pokládanou podlahu.

Pozor!!! Standardní elektrické foliové vytápění vytváří extrémní teplotní změny povrchu, které jsou vyšší než 28°C.

Návod na ošetřování a čištění laminátových a dřevěných podlah:

1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čisticích rohoží před vchodem a čisticích zón ve vstupních částech objektů. Tyto čisticí zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění.

2. Běžné čištění

Pro pravidelné odstraňování nečistot použijte přípravky doporučené výrobcem k údržbě, např. CC-Dr.Schutz, Bona Care, a podlahu důkladně vytřete. Používejte dobře vyždímané hadry nebo mopy, aby se na podlaze netvořily „loužičky“. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraňte neředěným roztokem čistícího přípravku. V tomto případě následně očistěte podlahu vlhkým (dobře vyždímaným) hadrem až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího přípravku.

3. Ošetřování

Povrchová úprava na dřevěných podlahách podléhá podle stupně zatížení přirozenému otěru. Proto doporučujeme podlahy pravidelně ošetřovat např. přípravkem Bona Care nebo CC-Dr.Schutz. Tyto polymerové disperze redukují otěr laku, ulehčují běžné denní čištění, oživují staré, opotřebované povrchy a propůjčují podlahám příjemný matný nebo hedvábně lesklý vzhled.

Ošetřovací cyklus závisí na stupni zatížení a může se orientačně řídit následujícími pokyny:

  • málo zatěžované podlahy (např. v bytových prostorách, kancelářích bez veřejného provozu atd.) podle potřeby každé tři měsíce,
  • středně silně zatěžované podlahy (např. v chodbách, na schodech, v kancelářích s veřejným provozem) podle potřeby asi každé 2–3 týdny, silněji zatěžované prostory častěji,
  • silně zatěžované podlahy (např. v restauracích, obchodech, obchodních domech, školách a na tanečních parketech) týdně, obzvláště silně zatěžované prostory častěji.

4. Všeobecná upozornění

Laminátové a dřevěné podlahy by neměly nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, mohlo by totiž dojít ke změnám jejich tvaru (bobtnání) nebo k zašednutí. Při čištění je proto nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem, smetákem nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým mopem nebo dobře vyždímaným hadrem, aby se na podlaze netvořily „loužičky“. Nově položené parkety v prvních týdnech čistěte pouze nasucho, tzn. zametejte nebo vysávejte. Nohy nábytku podle možnosti opatřete filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně.

Dřevěná podlaha reaguje jako všechny dřevěné stavební díly na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti dřeva vede ke smršťování (při nízké vlhkosti) nebo bobtnání (při vysoké vlhkosti), a s tím jsou spojeny příslušné následky (např. tvorba spár). Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno myslet na to, že relativní vlhkost vzduchu se v prostorách s dřevěnou podlahou musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 50 až 65 % při teplotě 20 °C. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením.

Pokud dojde používáním k opotřebení povrchu dřevěné podlahy, musí být povrch obroušen a znovu provedeno lakování. Na odolnost podlahoviny toto nemá ovšem žádný vliv.

Návod na ošetřování a čištění elastických podlahovin:

1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čisticích rohoží před vchodem a čisticích zón ve vstupních částech objektů. Tyto čisticí zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění.

2. Čištění po pokládce

Nově položenou podlahovou krytinu zbavte všech montážních zbytků a prachu zametením a důkladným vysátím. Vytřete podlahu za pomoci mopu a některého doporučeného čistícího přípravku např. CC-Dr. Schulz, Bona Care.

3. Běžné čištění

Pro pravidelné odstraňování nečistot použijte přípravky doporučené výrobcem k údržbě, např. CC-Dr.Schutz, Bona Care, a podlahu důkladně vytřete. Používejte dobře vyždímané hadry nebo mopy. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraňte neředěným roztokem čistícího přípravku. V tomto případě následně očistěte podlahu vlhkým (dobře vyždímaným) hadrem až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího přípravku.

4. Ošetřování

Vzhledem ke stupni zatížení doporučujeme v určitých časových intervalech základní čištění a ošetření povrchu podlahové krytiny. Ošetřovací cyklus závisí na stupni zatížení a může se orientačně řídit následujícími pokyny:

  • málo zatěžované podlahy (např. v bytových prostorách, kancelářích bez veřejného provozu atd.) podle potřeby každé tři měsíce,
  • středně silně zatěžované podlahy (např. v chodbách, na schodech, v kancelářích s veřejným provozem) podle potřeby asi každé 2–3 týdny, silněji zatěžované prostory častěji,
  • silně zatěžované podlahy (např. v restauracích, obchodech, obchodních domech, školách a na tanečních parketech) týdně, obzvláště silně zatěžované prostory častěji.