Zavolejte nám
+420 727 977 198

Zásady užívání a údržby dveří

a) zásady pro používání a údržbu

 • doporučujeme minimálně jednou za půl roku promazat olejem pro stroje nebo bezbarvým mazacím tukem nejen závěsy ale i zámek;
 • při čistění zárubní, dveřních křídel i všech typů výplní je třeba používat univerzální neutrální čisticí prostředky běžně určené k údržbě nábytkářských výrobků. Na čištění používejte vlhké tkaniny s mikrovláknem nebo jelenice a teplou vodu s mýdlovým čističem. Po vyčištění ošetřete povrch prostředkem na nábytek – leštěnku, nejprve vyzkoušejte na malou, méně viditelnou část dveří či zárubní. Nikdy nečistěte povrch na sucho, nepoužívejte papírové ručníky.
 • nepoužívat agresivní čisticí prostředky jako organická rozpouštědla, alkalické prostředky, drátěnky, čistící písky, atd. Aplikace mokrých procesů při údržbě dveří a zárubní je nepřípustná! Protože ze spodní strany vlhkost snadněji proniká do konstrukce dveří či zárubní, stírejte proto podlahu vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení nebo barevné změny povrchových úprav či odlepení dokončovacího materiálu, jako důsledku necitlivého zacházení s vodou. Naše výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou
 • drobná poškození lze opravit barevnými vosky;
 • vyvarovat se zavírání rázem za použití síly, které může dveře poškodit. Vyvarujte se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Dveří ovládejte zlehka, nepoužívejte násilí. Při otvírání a zavírání dveří používat kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení protiplechu nebo zámku. Neprovádějte zásahy do konstrukce dveří a zárubní
 • prostor přede dveřmi s osazenou automatickou padací lištou musí být udržován čistý, bez drobných pevných částic, v zimním obdobíbeze sněhu a ledových vrstev, které by mohly způsobit vzpříčení nebo poškození těsnicí lišty;

b) doprava

Pro dopravu platí ČSN 74 6401. Dveře se přepravují vždy ve svislé poloze, uloženy na závěsové boční ploše, na suchém rovném podkladu a zajištěny proti pádu nebo stohovány ve více vrstvách nad sebou. Toto neplatí u prosklených křídel.
Zárubně se přepravují výhradně ve vodorovné poloze a to uloženy na větší plochu kartónového obalu, max. ve 4 řadách nad sebou. Dopravní prostředky musí být kryté a uzpůsobeny tak, aby nedošlo k poškození výrobku.

c) skladovací a montážní podmínky

 • pro skladování platí ČSN 74 6401. Dveře a zárubně mohou být skladovány, montovány a užívány výhradně v prostředí splňujícím podmínky rovnovážné vlhkosti dřeva, která je 10±2%. Za těchto podmínek jsou výrobky také dodávány. Prostředí musí splňovat relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40–55% (rozdíl max. 10% mezi oddělenými interiéry). Teplota vzduchu +10 až +30 ºC (rozdíl max. 10° mezi oddělenými interiéry).
 • doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah do 12% se zajištěným větráním interiéru
 • dveře skladovat pouze ve svislé poloze na suchém rovném podkladu a zajistit tak, aby nemohlo dojít k jejich deformaci zkřížením případně pádem. Zárubně skladovat ve vodorovné poloze na suchém rovném podkladu, stohované max. ve 4 řadách nad sebou.

d) upozornění pro běžné užívání

 • Pozor na nebezpečí zranění rukou v mezeře mezi dveřním křídlem a zárubní.
 • Pozor na nebezpečí zranění při otevřeném dveřnímkřídle vlivem působení průvanu.
 • Nedoporučuje se násilné otevírání nebo zavírání dveřních křídel, aby nedošlo k poškození konstrukčních prvků, či celého výrobku.
 • Nesmí dojít do přímého kontaktu s vodou. Hrozí nabobtnání, popř. rozlepení materiálu.