Zavolejte nám
+420 727 977 198

REKLAMAČNÍ ŘÁD - PODLAHY

Záruka

Záruka, kterou poskytujeme na dodané podlahoviny, je srovnatelná se zárukou, kterou poskytují jednotlivý výrobci, a to za předpokladu, že materiál byl používán v prostorách vhodných pro výrobek a v souladu s instrukcemi k údržbě.

Nahlášení reklamace

V případě oprávněné reklamace do 2 let od data zakoupení výrobku, zajistí prodejce kompenzaci daného materiálu za materiál stejný nebo ve srovnatelné cenové relaci, pokud bude reklamace uznána výrobcem.

Po uplynutí 2 let záleží výše úhrady na míře každoročního opotřebení výrobku.

Písemná reklamace musí být společně s kopií faktury reklamačním protokolem doručena prodejci nejpozději do 30-ti dnů od zjištění závady. Po obdržení reklamace je firma Dveře podlahy Vondráček s.r.o., Palackého třída 2 203/186, 621 00 Brno - Řečkovice, povinna ve čtyřtýdenní lhůtě sdělit zákazníkovi stanovisko, zda byla reklamace uznána či nikoliv. Během této čtyřtýdenní lhůty je nutno firmě Dveře podlahy Vondráček s.r.o. nebo jejímu pověřenému zástupci umožnit obhlídku reklamované podlahy, aby bylo možno posoudit oprávněnost nároku. 

Na co se záruka nevztahuje

Záruka se nevztahuje na materiál, který nebyl udržován v souladu s písemnými pokyny výrobce, na poškození a opotřebení v důsledku nadměrného používání materiálu. Dále na škody způsobené nesprávnou péčí, hrubým zacházením, na změny a vady materiálu vzniklé důsledkem nedostatků stavby (např. podklad, vlhkost, plísně, klimatické podmínky), na poškození vzniklé poškrábáním povrchu ostrými předměty, nadměrnou vlhkostí, na zabarvení či poškození způsobené od podrážek obuvi, na poškození způsobené požárem, povodněmi či záplavami, na záměrné poškození, na poškození způsobené nedbalostí (např. přesuny zařízení po podlahovině bez použití přiměřené ochrany), na poškození způsobené propálením materiálu, poškození způsobené nadměrným bodovým zatížením zapříčiněné příliš těžkým nábytkem s nožičkami s malou styčnou plochou (v těchto případech je nutno použít tzv. roznášecí podložky).

Záruka nezahrnuje mírné odlišnosti barvy, odstínu nebo dezénu od vzorků a barevných vyobrazení/fotografií/katalogů, případy odlišnosti odstínů dvou sousedících pásů podlahoviny, pokud se tyto materiály liší výrobními šaržemi nebo jsou-li kombinovány z různých výrobních šířek pásů.

V případě dřevěné, korkové podlahy a linolea je třeba vzít na vědomí, že horní povrchová vrstva tvoří ochrannou vrstvu, pod níž se nacházejí vrstvy ze dřeva, korku nebo přírodního linolea a podléhá běžnému opotřebení, které však není předmětem záruky. Pokud se viditelně projeví opotřebení povrchové vrstvy u podlah z těchto typů materiálu, je nutno nechat včas povrchovou vrstvu obnovit odbornou firmou.